Before buying

การเลือกซื้อเตียง 2 ชั้น เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้คุณได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นจริง แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะและตัวเลือกที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกซื้อสินค้า

ความปลอดภัย

จีคลับแนะนำที่กั้นขอบเตียงชั้น 2 ต้องมีความสูงมากกว่าปกติ เพราะเมื่อนำเตียงนอนใส่ไปแล้วอาจทำให้เสี่ยงต่อการตกจากชั้น 2 ได้

คุณภาพและมาตรฐาน

ควรเลือกเตียงนอนที่ทำจากวัสดุมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดอย่างรวดเร็วรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ

พื้นที่ใช้งาน

มีพื้นที่เหลือสำหรับการใช้งานอื่น ซึ่งหากเป็นเตียง 2 ชั้นแบบยกสูงเตียงเดียว พื้นที่ด้านล่างสามารถทำให้เกิดประโยชน์

Brands

Scroll to top