Accident-in-children

เผยเตียง 2 ชั้นต้นตอเกิดอุบัติเหตุในเด็กและวัยรุ่น

‘นิตยสาร Forbes’ ได้รายงานถึงผลการวิจัยอันน่าตกตะลึง พบว่า การใช้เตียง 2 ชั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสามารถบาดเจ็บในเด็กเล็กได้ อีกทั้งในเด็กโตจวบจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังเกิดอาการบาดเจ็บได้มาก

เตียง 2 ชั้นมูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและวัยรุ่น

การวิจัยนี้พบว่า จำนวน 3 ใน 4 ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็ก อายุ 10 ขวบหรืออายุต่ำกว่านี้ หากแต่ข้อมูลอันน่าสนใจ คือ อัตราการบาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้นในผู้ใช้เตียง 2 ชั้น มีอายุตั้งแต่ 18 – 21 ปี จำนวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้เตียง 2 ชั้น เฉลี่ยปีละ 36,000 ครั้งในอเมริกา

โดยเป็นเรื่องแน่นอนว่าทุกคนต้องการความรู้สึกปลอดภัย, มั่นคง เวลาพวกเขาพักผ่อนนอนหลับ หากแต่เตียง 2 ชั้นนั้นกลับเป็นปัญหาของการเกิดการบาดเจ็บซึ่งพบได้บ่อยมาก ไม่ว่าจะทั้งเด็กเล็กหรือเด็กโต เด็กวัยรุ่นที่มีอายุ 18 – 21 ปี เกิดการบาดเจ็บจากการใช้เตียง 2 ชั้น ในอัตราสูงมาก จำนวน 2 เท่าของเด็กอายุ 14 – 17 ปี ทางด้านนักวิจัยวิเคราะห์ว่า น่าจะเป็นเพราะเด็กกลุ่มวัยรุ่นใช้เตียง 2 ชั้น ทั้งในบ้าน ในหอพักรวมต่างๆ รวมทั้งผู้เป็นทหาร และโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เตียง 2 ชั้น ยิ่งสูงขึ้นมากในผู้มีอายุมากขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าปัจจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกับขนาดของลำตัว รวมทั้งส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นก็เป็นได้

อาการบาดเจ็บซึ่งสามารถพบได้บ่อยๆ จากการตกเตียง 2 ชั้น ในผู้คนทุกช่วงอายุ ได้แก่…

แผลแตก, แผลฟกช้ำ, แผลฉีกขาดเลือดอาบ รวมทั้งกระดูกแตกซึ่งเป็นการบาดเจ็บร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระดูกแตก จัดเป็นลักษณะการบาดเจ็บที่สามารถพบได้บ่อยสุดในอันดับ 3 จากการบาดเจ็บประเภทต่างๆ ซึ่งเกิดจากการตกเตียง 2 ชั้น มีการส่งไปรักษายังแผนกผู้ป่วยหนักสูงถึง 6 เท่า !

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น ทำให้นักวิจัยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้จำเป็นที่จะต้องใช้เตียง 2 ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้…

  • ติดตั้งราวเตียงชั้นบนทั้ง 2 ด้าน ต้องมีความแข็งแรง อีกทั้งยังต้องใช้ลูกกรงที่มีความห่างไม่เกิด 3.5 นิ้วเพื่อป้องกันอวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าไปติด
  • ใช้เบาะปูนอนที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
  • อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีขึ้นไปนอนชั้น 2
  • ให้ใช้ไฟกลางคืนเพื่อช่วยเด็กในการมองเห็น
  • นำข้าวของที่อาจก่อความไม่สะดวกออกจากรอบๆ เตียง 2 ชั้นให้หมด

วางเตียง 2 ชั้นให้ห่างจากพัดลมเพดาน หรือสิ่งที่ยึดติดกับเพดาน ป้องกันการร่วงหล่น

Posted in New
Scroll to top